blank

หัวข้อข่าวอบรม ประชุม และ สัมมนา Pdf วันที่ประกาศ
สถานบันทันตกรรม เปิดหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ กำหนดสมัคร 1 ก.พ.-30 เม.ย.62  11 ก.พ. 62
รพ.พระมงกุฎ จัดอบรม อายุรเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 39 วันที่ 10-14 ธ.ค.2561  10 ก.ย. 61
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมพยาบาลเฉพาะทาง การล้างไตทางช่องท้อง 1 ส.ค.62-28พ.ย.62  10 ก.ย. 61
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดประชุม แนวทางเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  10 ก.ย. 61
ชมรมกุมารแพทย์จัดประชถม Ambulatory pediatric Cardiology วันที่ 8-9 ตุลาคม 61  5 ก.ย. 61
สมาคมแพทย์อาชีวเวชและสิ่งแวดล้อม จัดอบรม การแพทย์แคนนาบินอยด์ และกัญชาเพื่อการวิจัย รุ่น 4 วันที่ 8 ตุลาคม 61 รุ่น 5 วันที่ 10 ธันวาคม 61  5 ก.ย. 61ลงชื่อเข้าใช้งาน