หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
ขอเชิญร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงวันขึ้นปีใหม่ 20 ธ.ค. 66
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมทดสอบทางห้องปฏิบัติการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ 8 ธ.ค. 66
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 7 ธ.ค. 66
ขอประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับกระท่อม 6 ธ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว เนื่องในวันครอบครัว 6 ธ.ค. 66
ขอประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบเครื่องสำอางที่พบสารห้ามใช้ 30 พ.ย. 66
การกำหนดให้การกำจัดขยะเป็นวาระเร่งด่วน 8 พ.ย. 66
ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Apllication MyMOPH และงานระบบข้อมูลบุคลากรรายบุคบค(NonHR) 7 พ.ย. 66หัวข้อข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา วันที่ประกาศ
โรงพยาบาลมวกเหล็ก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 13 ก.พ. 67
โรงพยาบาลมวกเหล็กประกาศขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์เสื่องสภาพ ในวันที่ 23 มกราคม 2567 11 ม.ค. 67
โรงพยาบาลมวกเหล็กประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 24 พ.ย. 66
ประกาศโรงพยาบาลมวกเหล็ก เรื่อง หลักเกณฑ์ และ มาตรการดำเนินงานก่อสร้าง 27 ต.ค. 66
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกโทรนิค(e-bidding) 13 ก.ย. 66
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกโทรนิค(e-bidding) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 21 ส.ค. 66
รพสต.ตำบลหนองโปร่ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อก โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์( e-bidding) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 16 พ.ค. 66
รพ.มวกเหล็ก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2566 3 ก.พ.. 66


หัวข้อข่าวอบรม ประชุม และ สัมมนา Pdf วันที่ประกาศ
ขอเชิญร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาใน service plan สาขาโรคไต  15 ธ.ค. 66
ปฏิทินการฝึกอบรมหลักสูตรการแพทย์ทางเลือก พ.ศ.2567  8 ธ.ค. 66
คณะเภสัชฯ มหิดล ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Clinical Pharmacy Conference Spotlight on Special Populations (SSP)  8 ธ.ค. 66
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางงานวิจัย สถาบันทันตกรรม ปีพ.ศ.2567  8 ธ.ค. 66
สมาคมอัลตร้าซาวด์ฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ครั้งที่2 ประจำปี 2566  27 ก.ค. 66
โครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการวินิจฉัยด้านสาธารณสุข รุ่นที่1  26 ก.ค. 66ลงชื่อเข้าใช้งาน