โรงพยาบาลมวกเหล็ก จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นำทีมโดยผอ.โรงพยาบาลมวกเหล็ก พญ.ศิริดา ภูริวัฒพงศ์

 

6604_songkarn01 6604_songkarn02 6604_songkarn03 6604_songkarn04 6604_songkarn05 6604_songkarn06 6604_songkarn07 6604_songkarn08 6604_songkarn09 6604_songkarn10 6604_songkarn11 6604_songkarn12 lightbox photo gallery scriptby VisualLightBox.com v6.1