หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 15 พ.ค. 66
สถาบันพระบรมชนก ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี ปี 2566 รอบ 3 Admisstion 15 พ.ค. 66
ประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี เรื่องการขอรับเงินสวัสดิการวันเกิด และการรับฝากเงินออมพิเศษเกษียรเพิ่มสุข 10 พ.ค. 66
สำเนาหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี เรื่องรับสมัครสมาชิกกแงทุนสวัสดิการ จำนวน 3 ฉบับ 01 พ.ค. 66
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคากร ปี2566 จำนวน 8 หลักสูตร 01 พ.ค. 66
สถาบันพระบรมชนก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบ 3 Admission 01 พ.ค. 66หัวข้อข่าวรับสมัครงาน วันที่ประกาศ
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานปฐมภูมิ (รายวัน) รับสมัครวันที่ 6-14 มิถุนายน 2566 6 มิ.ย. 66
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สอบวันที่ 6 มิถุนายน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ สอบวันที่ 9 มิถุนายน และพนักงานซักฟอก สอบวันที่ 9 มิถุนายน 2566 2 มิ.ย. 66
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานบริการ ห้องยา รายงานตัวในวันที่ 6 มิถุนายน 2566 2 มิ.ย. 66
รพ.มวกเหล็ก แจ้งยกเลิกรับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา เนื่องจากอัตราเต็ม 30 พ.ค. 66
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา พนักงานซักฟอก 1 อัตรา สมัครวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2566 24 พ.ค. 66
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครพนักงานบริการ ห้องยา สมัครวันที่ 24-30 พฤษภาคม 2566 24 พ.ค. 66
รพ.มวกเหล็ก แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการ (ประจำธนาคารขยะ) สอบวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 9 พ.ค. 66
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก เจ้าพนักงานธุรการ(ปฐมภูมิ) พนักงานบริการ(ห้องยา) พนักงานเปล และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 9 พ.ค. 66
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรอบสอง เจ้าพนักงานธุรการ(งานปฐมภูมิ) กำหนดสอบวันจันทร์ที่ 8 พ.ค. 2566 4 พ.ค. 66


หัวข้อข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา วันที่ประกาศ
รพสต.ตำบลหนองโปร่ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อก โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์( e-bidding) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 16 พ.ค. 66
รพ.มวกเหล็ก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2566 3 ก.พ.. 66
รพ.มวกเหล็ก ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จะทำการประมูลในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 2 ธ.ค.. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เนื้อที่ประมาณ 130 ตรม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 29 พ.ย. 65
รพสต.คลองม่วงเหนือ ตำบลลำพญากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคาร พื้นที่ใช้สอยประมาณ 95.5 ตรม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในวันที่ 10 ตุลาคม 2565 30 ก.ย. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกาศจัดซื้อเครื่องรับสัญญานภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนวไร้สาย โดยประกวดราคาอิเล็กโทรนิกส์ ยื่นเสนอราคาได้ในวันที่ 30 กันยายน 2565 22 ก.ย. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกาศจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ โดยประกวดราคาอิเล็กโทรนิกส์ ยื่นเสนอราคาได้ในวันที่ 6 กันยายน 2565 29 ส.ค. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ยื่นข้อเสนอในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 11 ส.ค. 65
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2566 เรื่องสร้างบ้านพักข้าราชการ(บ้านแฝด) จำนวน 2 หลัง 2 ส.ค. 65
สัญญาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 2 ส.ค. 65


หัวข้อข่าวอบรม ประชุม และ สัมมนา Pdf วันที่ประกาศ
โครงการอบรมวิชาการ สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข วันที่ 13 พ.ย.ถึง 16 พ.ย.65  8 ก.ย. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเปลี่ยนผ่านระบบบริการสุขภาพดิจิทัล 19 ก.ย. ถึง 7 ตุลา 65  8 ก.ย. 65
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น รพ.ราชวิถี เรื่อง Highlight in Internal Medicine 24-26 สิงหาคม 65  29 มิ.ย. 65
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58 คณะแพทย์จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  28 มิ.ย. 65
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิท19  23 มิ.ย. 65
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตรป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์  23 พ.ค. 65
ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  14 พ.ค. 65ลงชื่อเข้าใช้งาน