หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
โรงเรียนนายเรืออากาศฯขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าทองคำสมทบทุนสร้างปลียอดทองคำเจดีย์พุทธสถาน 25 ก.ค. 66
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (ด้านคดี) 14 ก.ค. 66
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 29 มิ.ย. 66
ประชาสัมพันธ์การให้บริการพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางเครือญาติด้วยสารพันธุกรรม(DNA) 22 มิ.ย. 66
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 15 พ.ค. 66
สถาบันพระบรมชนก ประกาศรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรต่ำกว่าปริญญาตรี ปี 2566 รอบ 3 Admisstion 15 พ.ค. 66
ประกาศจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี เรื่องการขอรับเงินสวัสดิการวันเกิด และการรับฝากเงินออมพิเศษเกษียรเพิ่มสุข 10 พ.ค. 66
สำเนาหนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี เรื่องรับสมัครสมาชิกกแงทุนสวัสดิการ จำนวน 3 ฉบับ 01 พ.ค. 66
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคากร ปี2566 จำนวน 8 หลักสูตร 01 พ.ค. 66
สถาบันพระบรมชนก รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบ 3 Admission 01 พ.ค. 66หัวข้อข่าวรับสมัครงาน วันที่ประกาศ
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 2 เจ้าพนักงานธุรการ(ห้องบัตร) นายช่างเทคนิค สอบวันที่ 2 ตุลาคม 2566 29 ก.ย.66
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เจ้าพนักงานธุรการ(ห้องบัตร) นายช่างเทคนิค พนักงานบริการ(กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค) และผู้ช่วยเหลือคนไข้ (งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและงานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด) 21 ก.ย.66
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ(ห้องบัตร) 1 อัตรา นายช่างเทคนิค 1 อัตรา พนักงานบริการ(กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค) 1 อัตรา และผู้ช่วยเหลือคนไข้ (งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและงานการพยาบาลผู้ป่วยคลอด) 2 อัตรา 8 ก.ย.66
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นักวิชาการสาธารณสุข และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 17 ส.ค.66
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักวิชาการสาธารณสุข และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 3 ส.ค.66
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา (ลูกจ้างเงินบำรุง) สมัครวันที่ 19-27 กรกฎาคม 2566 19 ก.ค. 66
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุช 1 อัตรา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา สมัครวันที่ 19-27 กรกฎาคม 2566 19 ก.ค. 66
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา (ลูกจ้างเงินบำรุง) สมัครวันที่ 3-11 กรกฎาคม 2566 3 ก.ค. 66
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คนสวน สอบวันที่ 29 มิถุนายน 2566 28 มิ.ย. 66


หัวข้อข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง/สอบราคา วันที่ประกาศ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกโทรนิค(e-bidding) 13 ก.ย. 66
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกโทรนิค(e-bidding) ในวันที่ 29 สิงหาคม 2566 21 ส.ค. 66
รพสต.ตำบลหนองโปร่ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อก โดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์( e-bidding) ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 16 พ.ค. 66
รพ.มวกเหล็ก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ Covid-19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ในวันที่ 13 กุมพาพันธ์ 2566 3 ก.พ.. 66


หัวข้อข่าวอบรม ประชุม และ สัมมนา Pdf วันที่ประกาศ
สมาคมอัลตร้าซาวด์ฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ ครั้งที่2 ประจำปี 2566  27 ก.ค. 66
โครงการหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติการวินิจฉัยด้านสาธารณสุข รุ่นที่1  26 ก.ค. 66
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้และบทเรียนโควิด 19ฯ  24 ก.ค. 66
ขอประชาสัมพันธการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยนานาชาติฯ  24 ก.ค. 66
การรับสมัครนักศึกษาคู่สัญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(M-UDC)รุ่นที่2 ปีการศึกษา2566  19 มิ.ย. 66
สมาคมสมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการวิชาการ  25 เม.ย. 66ลงชื่อเข้าใช้งาน