เพิ่มรายการ ตารางกิจกรรมภายในโรงพยาบาล
เลขที่ หัวข้อตารางกิจกรรม อ่าน โพสล่าสุด
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
เลขที่  530006  ลงวันที่  27 มิถุนายน 2553  
74โดย webmaster
    27 พ.ค. 2553 14:11
ดาวโหลดไฟล์รูปแบบเสนอโครงการ
เลขที่  530004  ลงวันที่  25 พฤษภาคม 2553  
66โดย webmaster
    25 พ.ค. 2553 10:12
11ระเบียบสวัสดิการของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมวกเหล็ก
เลขที่  530001-1  ลงวันที่  21 พฤษภาคม 2553  
136โดย ritsara
    21 พ.ค. 2553 14:38
9ขอติดตามความเสี่ยงทางคลินิก ของอุบัติการณ์
เลขที่  53/00006  ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2553  
49โดย mint
    20 พ.ค. 2553 16:44
8แจ้งคณะกรรมการบริหาร แ ละทีมคร่อมสายงานทุกท่านทราบ
เลขที่  53-00005  ลงวันที่  14 พฤษภาคม 2553  
46โดย mint
    14 พ.ค. 2553 14:29
7ขอเชิญประชุมติดตามโครงการ Care Team DM,HT วันที่ 7 พฤษภาคม 2553
เลขที่  53-00004  ลงวันที่  6 พฤษภาคม 2553  
32โดย webmaster
    6 พ.ค. 2553 08:45
6รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2553 (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)
เลขที่  530505  ลงวันที่  4 พฤษภาคม 2553  
42โดย mint
    4 พ.ค. 2553 10:28
5วาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบร.) ครั้งที่ 5/2553 วันที่อังคาร ที่ 4/5/2553
เลขที่  530504  ลงวันที่  4 พฤษภาคม 2553  
46โดย mint
    4 พ.ค. 2553 09:56
4ขอเชิญประชุมเรื่องโรคเรื้อรัง และ HCQA วันจันทร์ที่ 3 พฤษาคม 2553
เลขที่  ml530503  ลงวันที่  3 พฤษภาคม 2553  
31โดย mint
    3 พ.ค. 2553 11:26
3รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2553
เลขที่  53-00003  ลงวันที่  27 เมษายน 2553  
44โดย mint
    27 เม.ย. 2553 10:47
2แจ้งข่าววันอบรมฟื้นฟูกิจกรรม 5 ส. เลื่อนเป็นวันที่ 5 พฤษภาคม 2553
เลขที่  53-00002  ลงวันที่  27 เมษายน 2553  
34โดย webmaster
    27 เม.ย. 2553 09:26
1งานเลี้ยงส่ง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมวกเหล็ก วันที่ 30 เมษายน 2553
เลขที่  53-00001  ลงวันที่  27 เมษายน 2553  
107โดย webmaster
    27 เม.ย. 2553 09:18