27 ธันวาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมวกเหล็กออกพื้นที่เยี่ยมจุดตรวจ เทศกาลปีใหม่ 2563

 

6207_newyear_01 6207_newyear_02 6207_newyear_03 6207_newyear_04 6207_newyear_05 6207_newyear_06 6207_newyear_07 6207_newyear_08 6207_newyear_09 6207_newyear_10 6207_newyear_11 6207_newyear_12 6207_newyear_13 6207_newyear_14 lightbox for jqueryby VisualLightBox.com v6.1