สอบถามข้อมูลทั่วไป

DVD สื่อการสอน Delphi / อบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Delphiคำถามเลขที่:317

DELSNET
          เปิดอบรมการพัฒนาซอฟต์แวร์และที่ปรึกษา ด้วยภาษา Delphiเดลไฟและ สื่อการสอนในรูปแบบ DVD
วิทยากร :  อ.มานพ  DELSNET (สอนจากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี)
หลักสูตรที่เปิดอบรม
หลักสูตรการบริหารข้อมูล เพื่อการรับส่งผ่านอินเตอร์เน็ทด้วย Web service /Data Snap
หลักสูตรDelphi 3in1
หรือหลักสูตรเฉพาะกิจ ( foundation , Client/Server , Multi-tier)
ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง
          ซอฟต์แวร์/software โปรแกรมลานจอดรถ ,บริหารงานอบต. เบี้ยยังชีพ ,
Logistics Online งานขนส่ง , บริหารงานกำลังพล , บริหารงานสำนักพิมพ์, ร้านอาหาร
สอบถามเพิ่มเติม :
เว็บไซด์: www.delsnet.comwww.delsnet.co.th
Email : delsnet@hotmail.com  โทร. 086-981-7231 , 02-920-5572
“รับวางระบบ Data Center”  และพัฒนาระบบ

apinya25292012-01-11 09:43:58Click for new image

ท่านต้องสมัครสมาชิกและใส่รหัสผ่านเข้าใช้งานก่อน จึงจะสามารถส่งข้อความ
สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมวกเหล็ก สามารถใช้รหัสผ่านของ HosXP ได้