สอบถามข้อมูลทั่วไป

การพัฒนาพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่สนับสนุนบริการ ด้านการเงินคำถามเลขที่:291

ต้องการทราบมาตรฐานพฤติกรรมบริการของเจ้าหน้าที่การเงิน ธุรการ ของรพ.มวกเหล็ก ว่ามี เกณฑ์ หรือมาตรฐานในการให้บริการบ้างหรือไม่
ถึงได้ให้บริการ ได้ในระดับที่ ระบุไม่ได้.......มีคำถามในใจว่านี่หรือคือสถานที่ราชการ

เข้าใจใช่หรือไม่ว่าข้าราชการคืออะไร  คือไม่เข้าใจ ไม่รู้ หรือไม่รับรู้  ง่ายแค่คลิก คุณก้อจะรู้ว่าข้าราชการคืออะไร
กรุณาคลิ๊ก...http://guru.sanook.com/enc_preview.php?id=2973 

eba20122011-11-18 18:57:13Click for new image

ท่านต้องสมัครสมาชิกและใส่รหัสผ่านเข้าใช้งานก่อน จึงจะสามารถส่งข้อความ
สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมวกเหล็ก สามารถใช้รหัสผ่านของ HosXP ได้