หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
สนง.สาธารณสุขสระบุรี ขอส่งสำเนาเรื่อง ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 20 พ.ย. 62
วิทยาลัยพบาบาล นนทบุรี รับโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ สมัครภายในวันที่ 28 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 62
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งจุลสารวินัยและคุณธรรม ให้ดาวโหลดที่เว็บ http://discipline.ops.moph.go.th 11 พ.ย. 62
แนวทางวินิจฉัย รักษา และพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 พ.ย. 62
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี รับสมาชิกกองทุนสวัสดิการใหม่ เดือนกันยายน ตุลาคม และ พศจิกายน 2562 17 ก.ย. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการมวกเหล็กมาราธอน 2019 จัดวันที่ 13-15 พศจิกายน 2562 10 ก.ย. 62
สหกรณ์สาธารณสุขสระบุรี รับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์รอบใหม่ เดือนกันยายน 62 13 ส.ค. 62
สหกรณ์สาธารณสุขสระบุรี รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการรอบใหม่ เดือนกันยายน 62 13 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์เรื่องขอรับฟังความเห็นเรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยเซลล์บำบัด 28 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มไลน์ ข้อมูลข่าวสารความรู้สู่ชุมชนของสระบุรี 28 มี.ค. 62
คู่มือโปรแกรมรับ-ส่งเอกสารภายใน 28 มี.ค. 62หัวข้อข่าวรับสมัครงาน วันที่ประกาศ
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้(งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน) 1 ตำแหน่ง สมัคร 2 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2562 2 ธ.ค. 62
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครคนสวน 1 ตำแหน่ง รับสมัคร 2 ธ.ค. - 17 ธ.ค. 2562 29 พ.ย. 62
ประกาศผลคัดเลือกแม่บ้าน 29 พ.ย. 62
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครผู้ช่วยเหลือคนไข้ งานอุบัติเหตุ รับสมัครวันที่ 13 พ.ย. - 22 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 62
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครแม่บ้าน 1 และ คนสวน 1 รับสมัครวันที่ 13 พ.ย. - 22 พ.ย. 2562 13 พ.ย. 62
ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานขับรถ และ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 18 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานขับรถ และ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 15 ต.ค. 62
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครพนักงานขับรถ และ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ วันที่รับสมัคร 3-11 ตุลาคม 2562 2 ต.ค. 62


หัวข้อข่าวการประมูล/สอบราคา วันที่ประกาศ
ประกาศขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 11 ธ.ค. 62
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เรื่องซ่อมแซมหลังคาอาคารอุบัติเหตุ 22 พ.ย. 62
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) 18 ก.ย. 62
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2563 ทางอิเล็คโทรนิกส์ ในวันที่ 9 กันยายน 2562 30 ส.ค. 62
ประดาศผู้ชนะ ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 25 เม.ย. 62
ประดาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างซ่อมหลังคาตึกอุบัติเหตุ 25 เม.ย. 62
ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) วันที่ 5 เมษายน 2562 27 มี.ค. 62
ประกวดราคาจ้างซ่อมหลังคาตึกอุบัติเหตุ วันที่ 4 เมษายน 2562 27 มี.ค. 62
แผนจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ ปี 2562 11 ก.พ. 62


หัวข้อข่าวอบรม ประชุม และ สัมมนา Pdf วันที่ประกาศ
โรงพยาบาลหาดใหญ่จัดประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum 2020 (CNF12) ในวันที่ 4-7 ก.พ.2562  15 พ.ย. 62
รพ.รามา จัดอบรม การพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด ในวันที่ 13-17 ม.ค.2562  18 ก.ย. 62
รพ.รามา จัดอบรม การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชบำบัดวิกฤษ ในวันที่ 6-10 ม.ค.2562  18 ก.ย. 62
คณะแพทย์รามา จัดอบรมระยะสั้น การบำบำระบบหายใจใน เวชปฏิบัติ วันที่ 25-29 พ.ย. 62  2 ก.ย. 62
คณะแพทย์รามา จัดประชุมวิชาการ Ramathibodi Surgival Forum วันที่ 14-15 พ.ย. 62  2 ก.ย. 62
สมาคมโรคหัวใจ จัดประชุม 12th asia pacifix heart rhythm society วันที่ 23-27 ต.ค.62  29 ส.ค. 62
คณะแพทย์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดประชุมวิชาการ Pediatrics In General Pratice วันที่ 17-18 ต.ค. 62  29 ส.ค. 62
คณะแพทย์รามา จัดอบรม current practice in respiratory care for adult and children 2019 วันที่ 27-30 พ.ย. 62  25 ก.ค. 62
คณะแพทย์รามา จัดประชุม special technics in breast & endocrine surgery 2019 วันที่ 24-25 ก.ย. 62  25 ก.ค. 62ลงชื่อเข้าใช้งาน