หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่องการดูแลสุขภาพในสถานคุมขัง 13 พ.ย. 63
สสจ.สระบุรี ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 (บทความเดือน ก.ย.2563) 3 ก.ย. 63
สสจ.สระบุรี ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 7 ส.ค. 63
รพ.มวกเหล็ก ประกาศเปิดเริ่มให้บริการคลินิกฝังเข็มในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 17 มิ.ย. 63
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี รับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 13 พ.ค. 63
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี รับสมัครสมาชิกฌาปณกิจสงเคราะห์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 13 พ.ค. 63
แนะนำซิมการ์ด AIS PLUS สำหรับสมาชิก กสธท. 22 เม.ย. 63
แนวทางปฎิบัติ พระราชบัญญัตืการกักตุนโภคภัณฑ์ 20 เม.ย. 63
แจ้งเรื่องเปิดรับเรื่องร้องเรียนของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(CRM) 9 เม.ย. 63
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันบรมราชชนก รับแบบ admissions ประจำปี 2563 17 มี.ค. 63
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ ปี 2540 13 มี.ค. 63
ประกาศจังหวัดสระบุรี รับสมัครข้าราชการเพื่อ เลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้อำนวนการ รพสต. ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สมัครภายใน 13 มีนาคม 2563 26 ก.พ. 63
ขอเชิญส่งผลงานเพื่อประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ปี 2563 กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 21 ก.พ. 63
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการหรืองานวิจัย เพื่อประกวดผลงานวิชาการยอดเยี่ยม ในงานประชุมเชิงปฏิบัตการ กระทรวงสาธารณสุข กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563 19 ก.พ. 63
การดำเนินคดีตามกฎหมาย กรณีโพสหรือแชร์ ข่าวปลอมเรื่องโรคไวรัสโคโรนา 19 (covid 19) 17 ก.พ. 63
แนวทางการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไวรัสโคโรนา 19 (covid 19) 14 ก.พ. 63
สถาบันพระบรมราชนก รับสมัครนักศีกษาพยาบาลศาสตร์ สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข หรือ เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน จังหวัดล่ะ 1 คน และ รับสมัครนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับ เจ้าหน้าที่ อสม จังหวัดล่ะ 1 คน สมัครภายในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 12 ก.พ. 63
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี ขอแจ้งรายชื่อกรรมการดำเนินการชุดใหม่ 9 ม.ค. 63
สนง.ประกันสังคม ขอประชาสัมพันธ์คำถามพบบ่อยๆ จากสายด่วย 1506 3 ม.ค. 63
สนง.สาธารณสุขสระบุรี ขอส่งสำเนาเรื่อง ความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 20 พ.ย. 62
วิทยาลัยพบาบาล นนทบุรี รับโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ สมัครภายในวันที่ 28 พ.ย. 2562 18 พ.ย. 62
สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอส่งจุลสารวินัยและคุณธรรม ให้ดาวโหลดที่เว็บ http://discipline.ops.moph.go.th 11 พ.ย. 62
แนวทางวินิจฉัย รักษา และพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก 1 พ.ย. 62หัวข้อข่าวรับสมัครงาน วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานบริการห้องบัตร รายงานตัวในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 29 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานบริการห้องบัตร ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 23 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนักงานบริการห้องบัตร 18 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานห้องยา 11 ก.ย. 63
รพ.มวกเหล็กรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการห้องบัตร 1 อัตรา วุฒิ ปวส สมัครภายใน 16 กันยายน 2563 1 ก.ย. 63
รพ.มวกเหล็กรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานห้องจ่ายยา 1 อัตรา วุฒิ ปวช หรือ ม.6 สมัครภายใน 9 กันยายน 2563 28 ส.ค. 63
รพ.มวกเหล็กประกาศผลคัดเลือก ตำแหน่งแม่บ้าน 20 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ และ พนักงานฃ่วยเหลือคนไข้ 17 ส.ค. 63
รพ.มวกเหล็กประกาศรายฃื่อผู้มีสืทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ และ พนักงานฃ่วยเหลือคนไข้ 13 ส.ค. 63
รพ.มวกเหล็กประกาศรายฃื่อผู้มีสืทธิสอบรับการประเมิน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธรุการ และ พนักงานฃ่วยเหลือตนไข้ 10 ส.ค. 63
รพ.มวกเหล็กรับสมัคร แม่บ้าน 1 อัตรา กำหนดสมัคร 3 ส.ค. ถึง 14 ส.ค. 63 3 ส.ค. 63


หัวข้อข่าวการประมูล/สอบราคา วันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยเฉลิม โดยวิธี e-bidding ในวันที่ 7 ตุลาคม 2563 29 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการประมูล จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 18 ก.ย. 63
โรงพยาบาลมวกเหล็ก จัดประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โดย e-biding ในวันที่ 10 กันยายน 2563 1 ก.ย. 63
โรงพยาบาลมวกเหล็ก ประกาศผู้ชนะประมูล จัดซื้อตู้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ 21 ก.ค. 63
โรงพยาบาลมวกเหล็ก จัดซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยื่นเสนอราคาได้ในวันที่ 12-18 มิถุนายน 2563 10 มิ.ย. 63
โรงพยาบาลมวกเหล็ก จัดซื้อตู้ระบบบัตรคิวอัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยื่นเสนอราคาได้ในวันที่ 11-18 มิถุนายน 2563 9 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะประมูล เครื่องซักผ้า 25 ก.พ. 63
ประกาศผลผู้ชนะประมูล สร้างบัานพักข้าราชการ 1 หลัง 24 ก.พ. 63
ประกวดราคาสร้างบัานพักข้าราชการ 1 หลัง ทาง e-bidding ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 29 ม.ค. 63
ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้า ในวันที่ 23 มกราคม 2563 15 ม.ค. 63
ประกวดราคาซ่อมแซมหลังคาตึกอุบัติเหตุ ในวันที่ 7 มกราคม 2563 25 ธ.ค. 62
ประกาศขายทอดตลาดคุรุภัณฑ์ที่ชำรุด ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 11 ธ.ค. 62
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 เรื่องซ่อมแซมหลังคาอาคารอุบัติเหตุ 22 พ.ย. 62


ลงชื่อเข้าใช้งาน