หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
หนังสือสสจ.สระบุรี เรื่องจุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 25 เม.ย. 65
หนังสือสสจ.สระบุรี เรื่องการดำเนินคดีทางวินัยและสั่งลงโทษแก่อดีตข้าราชการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 22 เม.ย. 65
หนังสือสสจ.สระบุรี เรื่องการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัย 22 เม.ย. 65
สำเนาหนังสือสสจ.สระบุรี แจ้งประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำนวน 5 เรื่อง 19 เม.ย. 65
รพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ขอเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเลคโทรนิก (e-mail) สำหรับรับ-ส่งข่าวสารหนังสือราชการ 19 เม.ย. 65
ขอเชิญบุคคากรสาธารสุข เข้าร่วมโครงการอบรม กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารสุข ปี2565 18 เม.ย. 65
เรื่องการดำเนินทางวินัยและลงโทษแก่อดีตข้ราชการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. 28 มี.ค. 65
สภาการแพทย์แผนไทย ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นกรรมารสภาการแพทย์แผนไทย 25 มี.ค. 65
สำเนาหนังสือแจ้งจาก สสจ.สระบุรี จำนวน 5 เรื่อง 25 ก.พ. 65
สำเนาหนังสือกองทุนประกันวินาสภัย เรื่องการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 24 ก.พ. 65
ขอเชิญร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 18 ก.พ. 65
ข้อแนะนำการปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรัษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 25 ม.ค. 65
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 25 ม.ค. 65
เรื่องขอ E-Mail สำหรับรับส่งข่าวสารจาก กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 24 ม.ค. 65
เรื่องพระราชทานเหรียญให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามจังหวัดชายแดน 31 จังหวัด 24 ม.ค. 65
แจ้งประกาศข่าวสาร สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี 18 ม.ค. 65หัวข้อข่าวรับสมัครงาน วันที่ประกาศ
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครเภสัชกร 1 ตำแหน่ง สมัครภายในวันที่ 2-12 พฤษภาคม 2565 28 เม.ย. 65
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครคนสวน สมัครภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 26 เม.ย. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกาศผลผู้ผ่านสอบเป็น พนักงานห้องบัตร รายงานตัวในวันที่ 21 เมษายน 2565 10 เม.ย. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานห้องบัตร กำหนดสอบ วันที่ 18 เมษายน 2565 12 เม.ย. 65
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง สมัครตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 31 มี.ค. 65
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครพนักงานห้องบัตร รับสมัครภายใน วันที่ 11 เมษายน 2565 31 มี.ค. 65
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครพนักงานบันทึกข้อมูล 2 ตำแหน่ง สมัครภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 15 มี.ค. 65
รพ.มวกเหล็ก รับสมัครพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 ตำแหน่ง สมัครภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565 11 มี.ค. 65
ประกาศสสจ.สระบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข บรรจุที่ รพ.มวกเหล็ก รับสมัคร 3-9 กุมภาพันธ์ 65 3 ก.พ. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกาศผลคัดเลือก นักวิชาการสาธารณสุข 26 ม.ค. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกาศผลคัดเลือกแม่บ้าน 24 ม.ค. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 2 ในวันที่ 20 มกราคม 2565 18 ม.ค. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ แม่บ้าน ในวันที่ 19 มกราคม 2565 18 ม.ค. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ นักวิชาการสาธารณสุข ในวันที่ 17 และ 20 มกราคม 2565 13 ม.ค. 65


หัวข้อข่าวการประมูล/สอบราคา วันที่ประกาศ
รพสต.เฉลิมพระเกียรติ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิก ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 29 เม.ย. 65
รพสต.เฉลิมพระเกียรติ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิก ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 25 เม.ย. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิก ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 22 เม.ย. 65
รพ.มวกเหล็ก มีความต้องการซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (SERVER) ยื่นเสนอราคาผ่านทาง e-mail ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2565 24 ก.พ. 65
รพ.มวกเหล็ก มีความต้องการจ้างซ่อมแซมทางเดิอนเชื่อมตึก โดยวิธีเจาะจง ยื่นเสนอราคาผ่านทาง e-mail ภายในวันที่ 19 มกราคม 2565 10 ม.ค. 65
รพ.มวกเหล็ก จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ในวันที่ 19 มกราคม 2565 10 ม.ค. 65
รพ.มวกเหล็กมีความต้องการจ้างซ่อมแซมหน้าห้องคลอด โดยวิธีเจาะจง ยื่นเสนอราคาผ่านทาง e-mail ภายในวันที่ 13 มกราคม 2565 7 ม.ค. 65
สถานีอนามัยมวกเหล็ก เผยแพร่แผนจัดซื้อ ประจำปี 2565 2 ม.ค. 65


ลงชื่อเข้าใช้งาน