หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
หนังสือสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (e-mail) เพื่อใช้รับ-ส่งข่าวสาร ของหน่วยงาน 6 ก.ย. 65
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี เรื่อง
1. การให้เงินกู้พิเศษเคหะสงเคราะห์แก่สมาชิก
2. การรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน
3. การสมัครรับคัดเลือกตั้งประธานกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ
6 ก.ย. 65
หนังสือสนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจัดทำเหรียญเฉลิมพระเกรียติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครบรอบ 90 พรรษา 6 ก.ย. 65
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 25 ก.ค. 65
รับสมัครข้าราชการเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 11 ก.ค. 65
สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่องการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์และผู้ร้องทุกข์ 11 ก.ค. 65
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 28 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ 21 มิ.ย. 65
หนังสือแจ้งข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำนวน 5 เรื่อง 14 มิ.ย. 65
หนังสือแจ้งข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำนวน 3 เรื่อง 9 มิ.ย. 65
ขอให้ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด 7 มิ.ย. 65
ให้บริษัท พุทธธรรมประกันภัย หยุดรับประกันวินาสภัยชั่วคราว 6 มิ.ย. 65
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6 มิ.ย. 65หัวข้อข่าวการประมูล/สอบราคา วันที่ประกาศ
รพ.มวกเหล็ก ประกาศจัดซื้อเครื่องรับสัญญานภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนวไร้สาย โดยประกวดราคาอิเล็กโทรนิกส์ ยื่นเสนอราคาได้ในวันที่ 30 กันยายน 2565 22 ก.ย. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกาศจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 300 กิโลวัตต์ โดยประกวดราคาอิเล็กโทรนิกส์ ยื่นเสนอราคาได้ในวันที่ 6 กันยายน 2565 29 ส.ค. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ยื่นข้อเสนอในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 11 ส.ค. 65
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2566 เรื่องสร้างบ้านพักข้าราชการ(บ้านแฝด) จำนวน 2 หลัง 2 ส.ค. 65
สัญญาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 2 ส.ค. 65


หัวข้อข่าวอบรม ประชุม และ สัมมนา Pdf วันที่ประกาศ
โครงการอบรมวิชาการ สมาคมนักกฎหมายสาธารณสุข วันที่ 13 พ.ย.ถึง 16 พ.ย.65  8 ก.ย. 65
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเปลี่ยนผ่านระบบบริการสุขภาพดิจิทัล 19 ก.ย. ถึง 7 ตุลา 65  8 ก.ย. 65
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น รพ.ราชวิถี เรื่อง Highlight in Internal Medicine 24-26 สิงหาคม 65  29 มิ.ย. 65
งานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 58 คณะแพทย์จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  28 มิ.ย. 65
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการในงานมหกรรมการจัดการความรู้จากบทเรียนโควิท19  23 มิ.ย. 65
ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การพัฒนาแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตรป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์  23 พ.ค. 65
ประชุมวิชาการราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47  14 พ.ค. 65ลงชื่อเข้าใช้งาน