หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 25 ก.ค. 65
รับสมัครข้าราชการเพื่อประเมินตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 11 ก.ค. 65
สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่องการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์และผู้ร้องทุกข์ 11 ก.ค. 65
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 28 มิ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์สถาบันพระบรมราชชนก เรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆ 21 มิ.ย. 65
หนังสือแจ้งข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำนวน 5 เรื่อง 14 มิ.ย. 65
หนังสือแจ้งข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระบุรี จำนวน 3 เรื่อง 9 มิ.ย. 65
ขอให้ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด 7 มิ.ย. 65
ให้บริษัท พุทธธรรมประกันภัย หยุดรับประกันวินาสภัยชั่วคราว 6 มิ.ย. 65
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 6 มิ.ย. 65หัวข้อข่าวการประมูล/สอบราคา วันที่ประกาศ
รพ.มวกเหล็ก ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ยื่นข้อเสนอในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 11 ส.ค. 65
แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2566 เรื่องสร้างบ้านพักข้าราชการ(บ้านแฝด) จำนวน 2 หลัง 2 ส.ค. 65
สัญญาจ้างก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 2 ส.ค. 65
ประกาศจ้างเหมาตัดต้นไม้ภายในโรงพยาบาลและบริเวณบ้านพัก ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 9 มิ.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 2 มิ.ย. 65
รพสต.เฉลิมพระเกียรติ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและรั้ว ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิก ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 25 เม.ย. 65
รพ.มวกเหล็ก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิก ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 22 เม.ย. 65


ลงชื่อเข้าใช้งาน