หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย รับสมัครสมาชิกฌาปณกิจ 16 ส.ค. 61
ผลสอบลูกจ้างชั่วคราว รายวัน 9 ส.ค. 61
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก 8 ส.ค. 61
คำสั่งสำนักงานปลัดสธ.ระเบียบปฎิบัติเรื่องอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรุงและเงินบริจาค 4 ก.ค. 61
กระทรวงมหาดไทย ขอให้ทุกองค์กร ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมคุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง-วินัย-สุจริต-จิตอาสา 4 ก.ค. 61
กรมสรรพากร ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางเก็บภาษีด้วยเครื่อง EDC 4 ก.ค. 61
รพ.มวกเหล็ก ขยายเวลาคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารในรพ.รับสมัครวันที่ 2-13 ก.ค.2561 2 ก.ค. 61
จังหวัดสระบุรีแจ้งหนังสือสั่งการเกี่ยวกับ กฎระเบียบปฏิบัติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 25 มิ.ย. 61
การนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุขไทย 23 พ.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด 23 พ.ค. 61
คู่มือการใช้ hrms on cloud 10 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์เว็บไซค์โครงการ e-Learning หลักสูตรการจำทำแผนพัฒนาจังหวัด 1 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์เว็บไซค์เผยแพร่พระราชบัญญัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 26 ม.ค. 61
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 25 ม.ค. 61
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับ3 ปี 2561 16 ม.ค. 61
สำนักงานควบคุมโรคสระบุรี รับโอนย้ายข้าราชการ 15 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชบัญญัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 24 พ.ย. 60
หนังสือแจ้งให้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการต่อต้านทุจริตแห่งชาติ 20 พ.ย. 60
สสจ.สระบุรีรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 พ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์โอวาสวันงดดื่มสุราโลก 13 ส.ค. 60
สมาคมฌาปณกิจสงเคราห์ สาธารณสุข สระบุรี เปิดรับสมาชิกใหม่ สมัคร 1-30 มิถุนายน 2560 13 มิ.ย. 60
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 8 พ.ค. 60

อ่านหัวข้อประชาสัมพันธ์ต่อ ...   หัวข้อข่าวรับสมัครงาน วันที่ประกาศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 16 พ.ย. 61


หัวข้อข่าวการประมูล/สอบราคา วันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะ สร้างซ่อมแซมหลังคลอาคารผู้ป่วยนอก 29 ต.ค. 61
ตารางราคากลางสำหรับจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ-คุรุภัณฑ์ (excel) 29 ต.ค. 61
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก ในวันที่ 10 กันยายน 2561 31 ส.ค. 61
ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างมือและเครื่องดึงคอและหลัง ในวันที่ 11 กันยายน 2561 31 ส.ค. 61
โรงพยาบาลมวกเหล็กจัดประกวดราคา จ้างรักษาความปลอดภัย ประจำปี 2562 30 ส.ค. 61
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าประกอบอาหารในโรงพยาบาล สมัคร 9-24 สิงหาคม 61 16 ส.ค. 61
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 15 ส.ค. 61
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 14 ส.ค. 61


หัวข้อข่าวอบรม ประชุม และ สัมมนา Pdf วันที่ประกาศ
รพ.พระมงกุฎ จัดอบรม อายุรเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 39 วันที่ 10-14 ธ.ค.2561  10 ก.ย. 61
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมพยาบาลเฉพาะทาง การล้างไตทางช่องท้อง 1 ส.ค.62-28พ.ย.62  10 ก.ย. 61
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดประชุม แนวทางเสริมสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ  10 ก.ย. 61
ชมรมกุมารแพทย์จัดประชถม Ambulatory pediatric Cardiology วันที่ 8-9 ตุลาคม 61  5 ก.ย. 61
สมาคมแพทย์อาชีวเวชและสิ่งแวดล้อม จัดอบรม การแพทย์แคนนาบินอยด์ และกัญชาเพื่อการวิจัย รุ่น 4 วันที่ 8 ตุลาคม 61 รุ่น 5 วันที่ 10 ธันวาคม 61  5 ก.ย. 61
คณะแพทย์รามาจัดประชุมวิชาการ เรื่องเสริมพลังอดีตพร้อมชี้นำอนาคต วันที่ 5-7 พ.ย.61  14 ส.ค. 61
สมาคมเวช.ฉุกเฉินจัดอบรมการกู้ชีพแบบองค์รวม วันที่ 20-22 ส.ค.61  14 ส.ค. 61
รพ.รามาจัดอบรมการบำบัดระบบหายใจในเวชปฎิบัติ วันที่ 17-21 ก.ย. 61  6 ส.ค. 61
หลักเกรณ์ในการสมัครเข้าศึกษาคณะแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  12 ต.ค. 60
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 วันที่ 6-8 ก.ย. 2560 ที่จังหวัดอุดรธานี  3 ก.ค. 60
รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก สมัครตั้งแต่ 18 เม.ษ 60 ถึง 19 พ.ค. 60  10 เม.ย. 60
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ม.สงขลาฯ จัดประชุมเรื่อง Update Management to Maximize child Protential  5 เม.ย. 60
คณะสาธารณสุข ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 18-19 พ.ค.60  5 เม.ย. 60
สถาบันบรมราชนกรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อ่านรายละเอียดได้ที่ www.pi.ac.th (ข่าวการศึกษา) หรือ www.ocsc.go.th  26 มี.ค. 60
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล รับนักเรียนผู้ทีีบกพร่องทางปัญญา-ออทิสติก ประจำปี 2560  26 มี.ค. 60

อ่านหัวข้อศึกษาอบรมต่อ ...   ลงชื่อเข้าใช้งาน