หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ประกาศ
รพ.มวกเหล็ก คัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารในรพ.ใหม่ รับสมัครวันที่ 8-20 มิ.ย.2561 8 มิ.ย. 61
รับสมัครข้าราชการเพื่อรับโอน/ย้าย 23 พ.ค. 61
ประชุมวิชาการประจำปี 2561สถาบันโรคทรวงอก 23 พ.ค. 61
การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข 23 พ.ค. 61
การนำเสนอผลงานวิชาการสาธารณสุขไทย 23 พ.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด 23 พ.ค. 61
คู่มือการใช้ hrms on cloud 10 เม.ย. 61
ประชาสัมพันธ์เว็บไซค์โครงการ e-Learning หลักสูตรการจำทำแผนพัฒนาจังหวัด 1 ก.พ. 61
ประชาสัมพันธ์เว็บไซค์เผยแพร่พระราชบัญญัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 26 ม.ค. 61
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 25 ม.ค. 61
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับ3 ปี 2561 16 ม.ค. 61
สำนักงานควบคุมโรคสระบุรี รับโอนย้ายข้าราชการ 15 ธ.ค. 60
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชบัญญัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 24 พ.ย. 60
หนังสือแจ้งให้ดำเนินการตามมติคณะกรรมการต่อต้านทุจริตแห่งชาติ 20 พ.ย. 60
สสจ.สระบุรีรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 13 พ.ย. 60
ประชาสัมพันธ์โอวาสวันงดดื่มสุราโลก 13 ส.ค. 60
สมาคมฌาปณกิจสงเคราห์ สาธารณสุข สระบุรี เปิดรับสมาชิกใหม่ สมัคร 1-30 มิถุนายน 2560 13 มิ.ย. 60
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 8 พ.ค. 60

อ่านหัวข้อประชาสัมพันธ์ต่อ ...   หัวข้อข่าวรับสมัครงาน วันที่ประกาศ


หัวข้อข่าวอบรม ประชุม และ สัมมนา Pdf วันที่ประกาศ
หลักเกรณ์ในการสมัครเข้าศึกษาคณะแพทย์ ม.ธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561  12 ต.ค. 60
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ปี 2560 วันที่ 6-8 ก.ย. 2560 ที่จังหวัดอุดรธานี  3 ก.ค. 60
รับสมัครสอบความรู้เพื่อขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก สมัครตั้งแต่ 18 เม.ษ 60 ถึง 19 พ.ค. 60  10 เม.ย. 60
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ม.สงขลาฯ จัดประชุมเรื่อง Update Management to Maximize child Protential  5 เม.ย. 60
คณะสาธารณสุข ม.ธรรมศาสตร์ จัดอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ 18-19 พ.ค.60  5 เม.ย. 60
สถาบันบรมราชนกรับสมัครและคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อ่านรายละเอียดได้ที่ www.pi.ac.th (ข่าวการศึกษา) หรือ www.ocsc.go.th  26 มี.ค. 60
โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล รับนักเรียนผู้ทีีบกพร่องทางปัญญา-ออทิสติก ประจำปี 2560  26 มี.ค. 60

อ่านหัวข้อศึกษาอบรมต่อ ...   ลงชื่อเข้าใช้งาน